Công bố bộ sách giáo khoa mới lớp 1 năm học 2020 - 2021

Hội đồng chọn sách giáo khoa mới lớp 1 năm 2020 - 2021 của Trường Tiểu học Mỹ Lợi đã chon bộ sách " Cánh Diều" hôm nay Trường thông báo cho cán bộ, giáo viên, phụ huynnh, học sinh biết để chuẩn bị tốt cho năm học 2020 - 2021. Xin trân trọng cảm ơn!

Bài viết liên quan